Ras Al-Khaimah,Ras al Khaimah,United Arab Emirates